बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 19:29 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को बजेट

७७/७८ 06/24/2021 - 18:05 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको बजेट २०७८।०७९

शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७

७७/७८ 07/23/2020 - 18:12 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf

शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

७७/७८ 07/23/2020 - 17:52 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

आय अनुमान २०७७।०७८

७७/७८ 07/23/2020 - 16:22

आय अनुमान २०७७।०७८

७७/७८ 07/23/2020 - 16:11

शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/01/2018 - 15:22 PDF icon neeti tatha karykram.pdf