FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्शिखर नगरपालिकाको विनियोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन ऐन २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 14:32 PDF icon शैल्शिखर नगरपालिकाको विनियोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन ऐन २०८१
शैल्यशिखर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 14:24 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०८१
शैल्यशिखर नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९ ८०/८१ 05/22/2024 - 09:29 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/15/2024 - 14:34 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
कृषक पाठशाला तथा कृषक कार्डयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/25/2024 - 11:30 PDF icon कृषक पाठशाला तथा कृषक कार्डयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०८०
विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको विनिमय, २०८० ८०/८१ 02/10/2024 - 13:06 PDF icon विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको विनिमय, २०८०
स्थानीय उपजमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा ब्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ७९-८० 08/28/2023 - 21:46 PDF icon स्थानीय उपजमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा ब्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको रोजगार सम्वाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/18/2023 - 16:25 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको रोजगार सम्वाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०
शैल्यशिखर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८० ७९-८० 07/15/2023 - 17:42 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८०
शैल्यशिखर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० ७९-८० 07/15/2023 - 17:23 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८०

Pages