FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यादेश ७९-८० 04/12/2023 - 12:51 PDF icon कार्यादेश.pdf
व्यवसाय दर्ता/नविकरण सम्बन्धमा ७९-८० 03/28/2023 - 11:58 PDF icon व्यवसाय दर्ता/नविकरण सम्बन्धमा
उजुरीको ढाँचा ७९-८० 03/26/2023 - 11:18 उपलब्ध छैन
घर र जग्गा बहाल सम्झौता फारम ७९-८० 03/26/2023 - 11:16 PDF icon घर र जग्गा बहाल सम्झौता फारम
नाबालक परिचयपत्र फारम ७९-८० 03/23/2023 - 14:57 PDF icon नाबालक परिचयपत्र फारम
सूचना मागको निवेदन ढाँचा ७९-८० 03/23/2023 - 13:22 PDF icon सूचना मागको निवेदन ढाँचा
वडा कार्यालयहरुको मासिक कार्य प्रगति विवरण ७९-८० 02/12/2023 - 12:52 PDF icon सिफारिस, PDF icon आन्तरिक राजश्व, PDF icon पञ्जीकरण, PDF icon सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, PDF icon पुनर्निर्माण सम्बन्धी, PDF icon पूर्वाधार विकास सम्बन्धी
नागरिक सेवा सन्तुष्टि फारम ७९-८० 01/31/2023 - 13:24 PDF icon नागरिक सेवा सन्तुष्टि फारम
करार सेवा आवेदन फाराम ७९-८० 07/27/2022 - 15:34 PDF icon करार सेवा आवेदन फाराम