FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Monday, April 29, 2024 - 08:28 PDF icon 2 nd all Ward Total buget .pdf, PDF icon 2 nd sa su wd _1_2080_81.pdf, PDF icon 2 nd sa su wd 2 _2080_81_.pdf, PDF icon 2nd sa su wd 7_2080_81_132828.pdf, PDF icon 2nd sa su wd 8_2080_81_132830.pdf, PDF icon 2nd sa su wd 9_2080_81_132831.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_3_2080_81.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_4_2080_81_132825.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_5_2080_81_132826.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_6_2080_81_132827.pdf
सामाजिक सुरक्षा दोस्रो त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Sunday, January 21, 2024 - 14:57 PDF icon 2 nd all Ward Total buget .pdf, PDF icon 2 nd sa su wd _1_2080_81.pdf, PDF icon 2 nd sa su wd 2 _2080_81_.pdf, PDF icon 2nd sa su wd 7_2080_81_132828.pdf, PDF icon 2nd sa su wd 8_2080_81_132830.pdf, PDF icon 2nd sa su wd 9_2080_81_132831.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_3_2080_81.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_4_2080_81_132825.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_5_2080_81_132826.pdf, PDF icon 2nd sa su wd_6_2080_81_132827.pdf
शैल्यशिखर नगरपालिका आ व २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनुमानित बजेट प्रतिवेदन ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:47
शैल्यशिखर ९ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:44
शैल्यशिखर ८ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:43
शैल्यशिखर ७ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:42
शैल्यशिखर ६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:41
शैल्यशिखर ५ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:39
शैल्यशिखर ४ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:37
शैल्यशिखर ३ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:35

Pages