FAQs Complain Problems

वडा २

नाम
पद
सम्पर्क नम्बर

नरेन्द्र बहादुर पाल
वडा अध्यक्ष
९८६५६८९७४२

देव दत्त भट्ट
वडा सचिव
९८६५१३०९३८

 

Ward Contact Number: 
9565130938